» Bekijk aanbieders

Leergang Ouderenwerk 3.0

Vraaggerichte zorg, e-health, werken in wijkteams, meer doen met minder. De veranderingen in de zorg vragen om andere competenties van zorgprofessionals. De speciaal ontwikkelde leergang Ouderenwerk 3.0 geeft zorgprofessionals de kennis en vaardigheden om met deze veranderingen in de zorg om te gaan. In de leergang Ouderenwerk 3.0 staan vraaggericht werken en welzijn nieuwe stijl centraal. Vanuit deze thema's komen diverse onderwerpen binnen de leergang Ouderenwerk 3.0 aan de orde. 

Voor professionals zorg en welzijn

De opleiding Ouderenwerk 3.0 is een opleiding speciaal ontwikkeld voor professionals in de zorg en welzijn, zoals wijkverpleegkundigen, hulpverleners en verzorgenden. In de opleiding ouderenwerk, een leergang op hbo-niveau, ontwikkelen medewerkers in de zorg en welzijn competenties, kennis en vaardigheden die aansluiten bij de veranderingen in de vraag naar zorg en welzijn. Lees meer over de leergang Ouderenwerk 3.0 > 

Ondersteund door Vilans

De leergang Ouderenwerk 3.0 is ontwikkeld door Stenden Hogeschool, Zuyd Hogeschool, HZ University of Applied Sciences en Christelijke Hogeschool Windesheim, in nauwe samenwerking met Vilans, het kenniscentrum voor langdurige zorg.

 

Transities in wonen, welzijn & zorg.